Izrada CNC mašina

  • Mašine za sečenje pločastih materijala
  • Mašine za sečenje stiropora
  • Mašine za graviranje mermera
  • Ostali projekti
drzac1

Držači tablica za motore

Izrada nefabričkih (custom) držača tablica za motore.

Naši držači tablica su konstruisani dako da mogu da zamene glomazne plastične nosače tablica i poboljšaju izgled motora. Naši nosači tablica su tako konstruisani sa razmakom rupa i oblikom, da se uklapaju na fabrički predviđena mesta.

Nosači mogu biti opremljeni i sa LED svetlom za tablicu i katadiopterom (mačijim okom). 

Mašine za sečenje stiropora

Izrada CNC mašina za kompjutersko upravljano sečenje stiropora.

  • Mašine za sešenje reklamnih natpisa i ukrasa
  • Mašine za sečenje industrijskih blokova stiropora
  • Komadalice za poluautomatsko sečenje blokovova stiropora
  • Mašine za sečenje formirajućom žicom, rotaciono i lučno

CNC ruteri za pločaste meterijale i 3D obradu

Vršimo izradu profesionalnih CNC rutera za sečenje pločastih materijala. Upravljanje preko Linux ili Windows operativnog sistema.

CNC mašine za sečenje stiropora

Vršimo izradu mašina za kompijutersko sečenje industrijskih kocki stiropora, kao i male hovi mašine za sečenje 3D reklamnih natpisa i logotipa.  

Uslužno isecanje na CNC mašini

Uslužna CNC obrada materijala 2D i 3D. Možete nam poslati upit sa crtežom ili skicom na mail.