Uslužno sečenje na CNC mašinama
Obrada materijala je kompjuterski upravljana, tako da je moguće izrezazati
Izrada CNC mašina
Vršimo proizvodnju CNC mašina željenih dimenzija, za sečenje svih vrsta