Kako rade CNC mašine? Osnove  CNC upravljanja CNC je skraćenica od Computer Numerical Control ( kompijuterska numerička kontrola). Taj pojam se odnosi na korišćenje računara u upravljanju osama mašine. To može biti npr. glodalica, strug, graverska mašina… Ona može biti sa 2,3,4,5 ili vise osa. CNC mašina ima svoj posebnu upravljačku jedinicu koja pokreće upravljačke motore I obradnu glavu mašine. Kompijuter šalje upravljačke signale u vidu impulsa upravljačkoj elektronici, koja dalje upravlja pokretačkim motorima osa. Svaki posao koji treba da se odradi, može se podeliti u 5 celina: I. Pravljenje CAD fajla. Vektorski crtež elementa koji je potrebno izraditi. Crtež može biti 2D ili 3D. 2D crteži se obično crtaju u vektorskim programima kao što su AutoCAD ili CorelDRAW, dok se 3D modeli rade u softverskim programima kao što su Pro-Engineer, 3DMax. II. CAD fajl se učitava u CAM softver kojim se definiše skup instrukcija, pomoću kojih će računar upravljati CNC mašinom. To je skup programskih naredbi, koji se zove G-kod. Prilikom kreiranja G-koda, potrebno je znati: • Tip CNC mašine na kojoj se vrši obrada • Vrstu radnog alata • Dimenzije komada materijala koji se obrađuje • Mogućnost obrade materijala ( npr. moguću brzinu obrade ) Da bi se napravio G-kod, potrebno je uneti sve navedene podatke. Proizvodnja sa CAM sistemom kod CNC mašina se koristi da bi se pojednostavio sam process proizvodnje I da bi se povećala efikasnost proizvodnje. III. Slanje G-koda Slanje je vrlo jednostavno, nalik slanju fajla stampaču. Softver na računaru,u koji se učitava G-kod, šalje impulse drajverima upravljačkih motora mašine, I na osnovu njih vrši pomeranje obradnog alata I obradu materijala.