TEHNIČKE SPECIFIKACIJE MX2500
RADNA POVRŠINA:
Visina: 100 cm
Širina: 125cm
Dužina 250cm
SEČENJE ŽICOM:
Broj žica za sečenje: 1
Tip žice za sečenje: NiCr ili Titanijumska legura
Debljina žice za sečenje: 0,25 – 0,55 mm
Zatezanje žice: oprugama
Zagrevanje žice: Automatsko uključivanje/isključivanje, žica se zagreva samo kada se mašina u režimu za sečenje ili kada se manuelno uključi softverski
Sistem za zagrevanje žice: 0-60V (mogućnost manuelnog/automatskog uključivanja)
Maksimalna brzina pokretanja: 4 m/min
Maksimalna brzina sečenja: 1 m/min
Preciznost: 0,5 mm/m
Rezolucija: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,01mm/m
MOGUĆNOST OPCIONALNE OPREME:
Obrtni sto: da (doplata)
Horizontalna obrtna osa: da (doplata)
Dupla žica: da (doplata)
Kontrola dodatne ose: da (doplata)
Titanijumska žica: da (doplata)
USB interfejs kartica: da (doplata)
USB/bežični upravljač za mašinu: da (doplata)
Sečenje sa više žica odjednom: da (doplata)
Sistem za lako i brzo pomeranje portala od 0,5 do 2,5m (fiksira se za pod prostorije): da (doplata)
Trapezaste vođice veličine 15mm: da (doplata)
Digitalni strujni regulator za žicu: da (doplata)
Analogni strujni regulator za žicu (regulacioni mehanički transformator): da (doplata)
OPŠTI PODACI:
Konstrukcija mašine: Aluminijumski ekstrudirani profili
Vođenje: Čelične nerđajuće površinski ojačane okrugle vođice sa osloncem, prečnika 20mm i linearni kuglični ležajevi
Pokretanje: Koračni hibridni motori 1,9Nm, 3A, pogon preko zupčastih kaiševa i kugličnih linearnih ležajeva
Pristupačnost: Potpuna pristupačnost sa sve četiri strane
Neophodno napajanje: 220-230 V, 50Hz
Operativna temperatura ambijenta: 0 – 40 °C
Snaga mašine: do 500 W (za opciju sa jednom žicom)
Zahtevani računar: Pentium PC sa LPT portom i USB portom
Operativni sistem: LinuxCNC, Windows XP, Vista, 7 32 bitni
Program za dizaniranje: Aspire (demo verzija), svi programi za vektorsko crtanje koji mogu da rade export u format EPS, DXF (npr. Corel Draw, AutoCad i slični)
Osnovna varijanta sadrži: Mašina za sečenje stiropora, kontroler za upravljanje mašinom sa interfejs karticom za LPT port, transformator za žicu sa kontolom struje, limit senzori krajnjih položaja mašine, taster za prinudno zaustavljanje rada mašine, 10m žice,računar starije generacije sa LPT i USB portom (bez periferija), tekstualno i video uputstvo za pravljenje mašinskog G-koda, jedna godina garancije, tehnička podrška (e-mail i telefonska)