Svetleca reklama od četiri segmenta ukupne dužine 23m. Osvetljenje reklame sa Samsung LED modulima.